Kangasniemen Kalske - Liikkumisen iloa

Virpi Sarasvuo -stipendin säännöt

Virpi Sarasvuo -stipendin säännöt

Virpi Sarasvuo (os. Kuitunen) julkaisi Kalskeen 110-vuotisjuhlassa 6.9.2014 stipendirahastonsa säännöt, jotka alla. Stipendi-hakemukset voi toimittaa seuran puheenjohtajaan sähköpostiin (hannutiusanen15(at)gmail.com).

 

Virpi Kuitusen rahaston säännöt

1 § Lahjoitettava rahasumma on 1528,18 euroa, josta myönnettävä stipendi jaetaan kunakin vuonna pidettävässä Kalskeen kevätkokouksessa vuoden 2015 kevätkokouksesta lähtien. Stipendin saajan päättää Kangasniemen Kalskeen johtokunta kevätkokousta valmistelevassa johtokunnan kokouksessaan.

2 § Stipendiä voi hakea tapahtumajärjestäjä, joka on kuluneen vuoden (kevätkokous-kevätkokous) aikana järjestänyt kangasniemeläisiä nuoria aktivoivan yksittäisen, uuden liikunnallisen tapahtuman. Vuosittaisia seuran järjestämiä normaaliin seuratoimintaan liittyviä tapahtumia ei tämän stipendin puitteissa huomioida (esim. sarjahiihdot, ikärit, tiistairastit yms.). Hakemus tulee lähettää Kangasniemen Kalskeen johtokunnalle viimeistään kunkin vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Stipendiä ei voi hakea etukäteen.

Stipendiä hakiessaan tapahtumajärjestäjän on esitettävä luotettava selvitys seuraavista asioista:

– Osallistujalista ja -määrä
– Tapahtuman ohjelma
– Tapahtuman ajankohta
– Vapaamuotoinen kuvaus tapahtuman kulusta

3 § Stipendi voidaan myöntää vain kangasniemeläiselle henkilölle, Kangasniemen Kalskeen jäsenelle tai Kalskeen jaostolle.

4 § Kalskeen johtokunnan tulee stipendiä myöntäessään ottaa huomioon tapahtuman osallistujamäärän lisäksi tapahtuman raikkaus, kekseliäisyys ja iloinen ilme. Paikallisten yritysten kanssa tehty yhteistyö eduksi luettakoon. Kalskeen johtokunnalla on oikeus jättää stipendi jakamatta, mikäli vuoden aikana ei kriteerit täyttäviä tapahtumia ole saatu aikaiseksi järjestää. Summa jätetään kasvamaan seuraaville puuhapirkoille.

5 § Virpi Kuitusen rahastoon voi halutessaan lahjoittaa lisää stipendirahaa. Tilinumero lahjoituksille on 110024-101379. Mahdollisista lahjoituksista lisätietoa saa Kangasniemen Kalskeen puheenjohtajalta.

6 § Kunakin vuonna jaettavan stipendin summa on 200 euroa. Stipendejä jaetaan niin kauan kuin §:ssä 1 mainittu rahasumma on tullut täyteen. Korkotulot ja mahdolliset lahjoitukset otetaan jaettavassa summassa huomioon.