Työntekijän hakukuulutus

Kangasniemen Kalske ry palkkaa Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuella työntekijän töihin seuraan.

Työnantaja: Kangasniemen Kalske ry

Työaika: Työ tehdään aikavälillä 1.10.–31.12.2016, milloin tehdään joustavasti yhden kuukauden työaika 150 tuntia eli 37,5 tuntia viikossa. 150 työtunnista maksetaan yhden kuukauden palkka. Työntekijä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista ja luovuttaa työaikakirjanpidon tammikuun alussa 2017 työnantajalle.

Palkkaus: Työntekijälle maksetaan 2100 euroa (brutto). Palkka maksetaan 15.11.2016.

 

      Työnsisältö

 •  Seuran jaostojen tukeminen ihmisten liikuttamisessa
 •  Seuran järjestämien kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä tukeminen
 •  Seuran Urheilukoulun toiminnan koordinointi yhdessä sen johtoryhmän kanssa, sekä Urheilukoulun harjoitusten vetäminen
 •  Seurakehitys- ja brändäyshankkeen edistäminen: Esim. uudet kotisivut, seuraesite ja uudenlainen seura-materiaali
 •  Seuran hallinnon tehostaminen
 •  Arkistointi
 •  Yhteistyön tiivistäminen alueen muiden liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa
 •  Seuran varainhankinnan edistäminen
 •  Työnsisällöstä voidaan sopia tarkemmin työntekijän kanssa

 

Vaatimuksia työntekijälle

 •  Kokemus ihmisten liikuttamisesta, sekä liikunta- ja urheiluharjoitusten vetämisestä
 •  Kokemus kilpailujen ja muiden urheiluseuran tapahtumien järjestämisestä
 •  Urheiluseuratoiminnan tuntemus, arvostamme Kalskeen tuntemusta
 •  Työotteena arvostamme itsenäisyyttä ja innostavuutta, sekä itsensä ja seuran kehittämistä
 •  Arvostamme liikunta-alan koulutusta tai alan opiskelua
 •  Suositeltavaa mahdollisuus oman auton käyttöön

 

Haku: Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen on toimitettava viimeistään sunnuntaina 11.9.2016 klo 23.00 osoitteeseen hannut(at)uef.fi. Lopullinen valinta tehdään haastatteluiden jälkeen.

Lisätietoja: Kalskeen puheenjohtaja Hannu Tiusanen, puh. 040 830 1023 ja s-posti hannut(at)uef.fi.